Posted on

$1,990.00

FireProtect je požární čidlo, které okamžitě signalizuje poplach v případě detekce kouře nebo prudkého nárůstu teploty.

Vyčistit

Popis

Detektor FireProtect reaguje na přítomnost kouře, vysokou teplotu nebo její prudký nárůst. V případě poplachu aktivuje vestavěnou sirénu a odešle poplachový signál do centrálního ovládacího panelu. Při použití více hlásičů v rámci jednoho objektu je možné jejich vzájemné propojení. Zařízení je napájeno z předinstalovaných baterií po dobu až  4 let a je certifikováno dle EN 14604.

Parametry

[wptb id="417" not found ]